OCTOBUS IIoT Platform

YOUR DATA.
YOUR HIDDEN TREASURE.

START DIGGING.

แพลตฟอร์ม IoT สำหรับอุตสาหกรรมของคุณ ที่ช่วยรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 ด้วย OCTOBUS คุณจะได้สัมผัสกับ

จัดการปริมาณงานได้อย่างสมดุล

คุณจะได้รับประสบการณ์ด้วยอัตราการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และเวลาในการประมวลผลรวมลดลงของระบบการผลิต

คุณภาพการทำงานที่ดีขึ้น

การตรวจจับปัญหาคุณภาพนับตั้งแต่แหล่งที่มา จะช่วยเพิ่มผลผลิต ทั้งยังลดต้นทุนและเวลาของคุณ

ลดข้อผิดพลาด

ข้อมูลที่มีคุณภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดจากการทำงานของคน

ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ต่อเนื่องแบบเรียลไทม์จากสายการผลิต จะทำให้คุณพร้อมที่จะคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสามารถตอบสนองทันท่วงทีได้เมื่อเกิดขึ้น

เป็นตัวช่วย เพื่อประโยชน์สูงสุด

จากข้อมูลของคุณ

R

บุคลากรที่ใช่

R

ทักษะที่เหมาะสม

R

เครือข่ายที่เข้มแข็ง

เชื่อมต่อข้อมูลของคุณง่ายดาย

ตั้งค่าพื้นที่การทำงานของคุณ

จัดการโครงสร้างหน่วยงาน ลงทะเบียนสินทรัพย์ และกำหนดมาตรวัดของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ

รู้จักและเข้าใจอุปกรณ์ กำหนดค่าการเชื่อมต่อ และดึงข้อมูลของคุณ

แสดงภาพข้อมูลของคุณ

สร้างแดชบอร์ดของคุณเอง ปรับแต่งตามต้องการ และโต้ตอบกับข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์

ทำไมต้อง OCTOBUS?

อุตสาหกรรม

ตั้งแต่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไปจนถึงภาคการผลิต เราไม่ยึดติดกับอุตสาหกรรมเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์

PLC เป็นองค์ประกอบหลักสำหรับเก็บและการส่งข้อมูล เราให้บริการครอบคลุมผู้ผลิต PLC ที่มีชื่อเสียงทั้งหมด

โปรโตคอลการสื่อสาร

ทั่วโลกมีมากกว่า 50 โปรโตคอลเพื่อสื่อสารกับ PLC  เราได้พัฒนา Smart Gateway ที่เข้ากันได้กับพวกมันทั้งหมด

Edge Box

อุปกรณ์ Edge ที่เชื่อมต่อกับ PLC ซึ่งช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ต้นทางแบบเรียลไทม์ ก่อนจะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์เพื่อจัดเก็บต่อไป

คลาวด์และ On Premise

OCTOBUS ให้บริการโซลูชั่นทั้งแบบ On-Cloud และ On-Premise

แสดงภาพข้อมูล

การแสดงผลข้อมูลโดยใช้ แดชบอร์ดแบบไดนามิก ไอโซเมตริกวิว ตลอดจนรูปแบบ Augment  หรือ Virtual Reality

บูรณาการ

เชื่อมต่อและผสานกับระบบ ERP อย่างบูรณาการ เพื่อการตรวจสอบหรือการจัดการสินทรัพย์ของคุณ

ประหยัด

ประหยัดค่าใช้จ่าย ป้องกันการชะงักงัน ให้ผลผลิตสูง และมีข้อมูลพร้อมเมื่อต้องใช้งาน